Kennis delen, uw mening telt! - Boudewijn
15426
post-template-default,single,single-post,postid-15426,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-7.4,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

Kennis delen, uw mening telt!

11 apr Kennis delen, uw mening telt!

Vanaf vandaag is BouwKennis gestart met ons jaarlijkse grootschalige onderzoek naar dé trends en ontwikkelingen in de bouw. Ter inspiratie hierop heb ik de uitkomsten van vorig jaar er nog eens bij gepakt. Wat waren destijds de belangrijkste trends en hoe zouden deze zich ontwikkelen? Enkele uitkomsten en conclusies heb ik hieronder voor u samengevat.

(U kunt trouwens zelf ook meedoen aan dit grootste onderzoek in de bouw en uw visie geven over de toekomst van de bouw. De online enquête vindt u hier. Als kleine beloning krijgt u een samenvatting van het onderzoek toegestuurd, en maakt u kans op een iPad mini.)

In het rapport van vorig jaar is in het bijzonder aandacht besteed aan de thema’s content marketing, het duurzame bouwproces, de kansen van de vergrijzing en faalkosten.

DMU: Usual suspects en verschuivingen

Ondanks de problemen op de woningnieuwbouwmarkt haalden marktpartijen nog altijd gemiddeld eenvijfde van hun omzet uit de woningnieuwbouw. In de nieuwbouwsegmenten is de rol van de architect de afgelopen vijf jaar volgens het merendeel van de architectenbureaus kleiner geworden of gelijk gebleven. Architecten die hun rol kleiner zagen worden, geven hiervoor als belangrijkste reden de crisis of recessie op.

Ontwikkelaars: focus op senioren

De komende jaren zal de rol van seniorenwoningen of andere woonconcepten voor de senior in de bedrijfsvoering van de ontwikkelende marktpartijen verder toenemen. Bijna de helft van de woningcorporaties gaf in het onderzoek van vorig jaar zelfs aan dat dit in (zeer) sterke mate het geval zal zijn.

Bouwen voor de vergrijzing vraagt om doelgroepgerichte productinnovaties. Totaaloplossingen hebben over de hele linie de aandacht van fabrikanten.

Bouwtijdverkorting en energiebesparing kans

Bouwtijdverkorting en energiebesparingsmogelijkheden werden gemiddeld het vaakst genoemd als reden om een nieuw product uit te proberen. Dit zijn ook de innovatiegebieden waar de bouw extra voor wil betalen.

Onderscheiden door kwaliteit en duurzaamheid

Kwalitatief hoogstaand is het meest genoemde aspect waarmee fabrikanten producten onderscheidend in de markt proberen te zetten. Een element dat voor veel uitvoerende partijen ook daadwerkelijk wordt ingezet om zich te onderscheiden. Duurzaamheid wordt nog altijd vaker als onderscheidend element genoteerd dan als minimale eis. Verwacht mag worden dat duurzaamheid in de toekomst steeds vaker een license to deliver wordt.

Wat betekent duurzaamheid?

Gevraagd naar de huidige betekenis van duurzaamheid, noemt ruim de helft van de ondervraagde marktpartijen energiezuinigheid als één van de drie belangrijkste aspecten. Een lange levensduur wordt door vier op de tien genoemd.

De oorzaak van faalkosten

Over de oorzaak van faalkosten zijn de meningen sterk verdeeld. Ontwikkelaars vinden dat de oorzaken voor faalkosten vooral in de ontwerpfase ontstaan en minder in de uitvoeringsfase, waar deze dan wel tot uiting komen. Ook hoofdaannemers leggen het accent op het voortraject. Opvallend is dat bij architecten, installateurs en onderaannemers het accent ligt op de uitvoerende fase.

Fabrikant in ondersteunende rol

Architecten noemen geen vertrouwen bij de opdrachtgevers en een te hoge prijs het vaakst als reden om een product niet uit te proberen. Fabrikanten kunnen waarschijnlijk nog winst behalen in het ondersteunen van de architect bij het overtuigen van zijn potentiële afnemers. Ook onder hoofdaannemers is het percentage dat het gebrek aan vertrouwen in nieuwe producten bij de eigen afnemers noemt hoog. Het eerst laten testen van innovaties zal een sleutelrol spelen bij het overtuigen van uitvoerende partijen.

Toename online marketing

Dat online marketing kansen biedt, blijkt uit het feit dat al een deel van de marktpartijen open staat voor zakelijke aanbiedingen en interactie via online kanalen. Een aanzienlijk deel van die informatiestroom en interactie gaat al via social media en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. De bekendheid is al aanzienlijk, maar er valt nog terrein te winnen op het gebied van het inzetten van dit kanaal. Content marketing wordt nog niet veelvuldig ingezet, maar biedt de keten wel volop kansen. Zeker voor fabrikanten blijkt het een krachtig middel.

Innovatie is de manier om onder de aandacht te blijven van afnemers en de plek van marktleider op te eisen.
Veel kansen!

Onlangs liet ik u al weten dat de bouw in mijn ogen steeds meer lijkt te verschuiven van “wij weten wel wat goed voor u is” naar “hoe kunnen we u nou helpen om uw wensen en dromen te realiseren?” De economie is hierbij een aanjager. Maar de bouw speelt natuurlijk ook een sleutelrol bij de grote maatschappelijke vraagstukken van het moment. De roep om innovaties is daardoor groter dan ooit. Ook het veranderende medialandschap speelt hierin mee. Innovatie is de manier om onder de aandacht te blijven van afnemers en de plek van marktleider op te eisen. Om effectief te kunnen innoveren moet je alleen wel weten op welke trends en ontwikkelingen je in moet spelen. Want alleen innovaties die aansluiten aan de klantvraag, hebben kans van slagen.

Een belangrijk onderdeel van onze missie als BouwKennis is het ondersteunen van bedrijven in dit proces en bij het maken van de juiste strategische keuzes. Het vergaren van kennis en het delen hiervan is hierbij essentieel.  Dat is ook één van de redenen waarom we dit blog zijn begonnen: om kennisdeling in de bouw te bevorderen. Een van de producten die een sleutelrol speelt in onze informatieverschaffing is het BouwKennis Jaarrapport. Om deze kennis te bieden hebben wij uiteraard ook input vanuit de sector nodig.

Deel uw mening

Voor dit onderzoek willen wij daarom graag uw mening peilen. Hier vindt u de vragenlijst voor het grootste onderzoek in de Nederlandse bouw. Met 5 tot maximaal 15 minuten van uw tijd helpt u ons de belangrijkste kansen voor 2013 en verder in kaart te brengen en een sterkere bouwsector in het leven te roepen. Wat het jaarrapport jaar op jaar weer leert is dat er kansen genoeg zijn in verschillende gradaties en op verschillende plaatsen in de keten. Ik ben erg benieuwd uw mening omtrent de huidige trends en ontwikkelingen en welke kansen er dit jaar te lezen zijn in het BouwKennis Jaarrapport.